Partool Project

Project conditie monitoring

Partool Oostende

Door het vele lager falen van de pulsie en extractie groep zijn wij op vraag van onze klant op zoek gegaan naar wat de mogelijke oplossing kan zijn om dit falen tot een minimum te beperken.

Probleemstelling:
Het gaat hier over een aantal luchtgroepen die niet ongepland mogen uitvallen. Deze groepen moeten ten allen tijden klaar zijn voor gebruik en mogen enkel uitgeschakeld worden in overleg met de betrokken afdeling. Onvoorziene stilstand kan schade met zich meebrengen waardoor preventief onderhoud onontbeerlijk is.

Doel en waarom:
- Elk jaar worden de lagers preventief vervangen, nog zijn er regelmatig tussentijdse falingen. Onze doelstelling is om onverwachtse falingen te voorkomen en de lagers hun maximale levensduur te laten bereiken.
- Het vervangen van de lagers kost telkens 6 manuren, het vervangen van de filters slechts 1 uur. Hier is dus een grote besparing mogelijk door preventief de filters te vervangen binnen een bepaalde tijdsspanne.
- We zien verschillende lagertypes in gebruik: 6308/6309-ZZ C3 / sommige met HT vet, sommige met messing kooi, nu worden er zelfs gemonteerd met keramische kogels. De klant heeft geen idee waarom de lagers zo frequent falen (onbalans / montage / smering / ..?).

We kunnen hier verschillende mogelijkheden voorstellen via de Failure mode Detection Horizon:

hierbij het voorstel die we naar de klant hebben gedaan

De cijfers:

De kostprijs voor dit SKF project is ongeveer 15 000 euro in het eerste jaar. Hierna is de kostprijs ongeveer 2 000 euro/jaar.

We doen hier een besparing voor de klant die zich in het eerste jaar heeft terugverdiend.

Berekening: – We rekenen voor een technieker 75 euro/uur. – De kostprijs van een lager is afhankelijk van het type bv. 150 euro. – Een stilstand bij de klant komt op 2 000 euro/uur.

Werkuren: 6 uur x 75 euro/uur = 450 euro Kostprijs lager: 150 euro Stilstand: 8 uur x 2 000 euro/uur = 16 000 euro

16 600 euro bespaard!

Momenteel gebeuren er 2 à 3 onvoorziene omstandigheden wat neerkomt op ongeveer 50 000 euro/jaar.

Met het voorgestelde systeem en de monitoring kunnen we perfect weergeven wanneer een onderhoud ingepland dient te worden. Hierdoor kan men de investering terugverdienen in een relatief korte periode.

Projecten in de kijker

Al 70 jaar actief, voor advies op maat met concreet resultaat. Ontdek hoe wij uitdagingen op een creatieve en innoverende manier aanpakken.