Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.partool.be uitgebaat door Etabl. Vandenbulcke nv.

Door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden producten zijn beschikbaar zoals ze zijn in de huidige staat. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

2. Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo vlug mogelijk te corrigeren.

Wij spannen ons in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel niet de mogelijkheid uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals tijdsverlies, emotionele schade, dataverlies).

3. Externe hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of de juistheid van deze websites.